Select Language
 


   สวนสยาม
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุขาภิบาล 2 คันนายาว เขตบึงกุ่ม มีเนื้อที่ 72 ไร่ เป็นสวนสนุกที่ประกอบไปด้วย ทะเลน้ำจืด สไลเดอร์ สวนนก พร้อมด้วยเครื่องเล่นนานาชนิด นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดแสดงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเช่น จีน ลาว กัมพูชา เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ในวันธรรมดา และตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น.ในวันหยุด ราชการ อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท (ใช้ได้ 2 ครั้ง) มีรถประจำทางสาย 26,27 ปอ.19 ผ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 517-0075-9
[+] Top

   ซาฟารีเวิลด์
ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนรามอินทรา 1บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 9 เขตมีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 430 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ซาฟารีปาร์คซึ่งเป็นวนสัตว์เปิดมีสัตว์ต่างๆ เช่น ม้าลาย กวางยีราฟ นก เสือ สิงโต หมี ฯลฯ ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งรถชม ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ตามธรรมชาติ โดยรถส่วนตัวหรือรถบริการพร้อมผู้บรรยายของซาฟารีเวิลด์ ส่วนที่สองคือ มารีนปาร์ค หรือสวนน้ำ มีสัตว์น้ำและสัตว์ต่างๆ ที่หาดูยากให้ชม รวมทั้งการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงของปลาโลมา , นก , แมวน้ำ , ลิง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและเกมส์ต่าง ๆ เช่น ปาเป้า ยิงปืน โยนบ่วง ฯลฯ ไว้บริการในส่วนนี้มีรถรางพาชมรอบบริเวณด้วย

ซาฟารีเวิลด์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17. 00 น . ในวันธรรมดา และเวลา 9.00-18.00 น . ในวันหยุดราชการ บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 280 บาท เด็ก 180 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร . 518-1000-19
[+] Top

    จตุจักร

อยู่ริมถนนพหลโยธิน เดิมเป็นที่ดินที่การรถไฟฯ ทูลเกล้าถวายรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างสวนสาธารณะตามพระราชประสงค์มีเนื้อที่รวม 190 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายยามเช้า อีกแห่งหนึ่ง สวนจตุจักรมีลานไม้ดอก สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ แล้วยังเป็นวสนสาธารณะที่มีประติมากรรมแห่งอาเชียนตั้งแสดงอยู่ รวม 6 ชิ้น

สวนจตุจักรเปิดบริการทุกวัน เวลา 05.00 - 20.00 น. โทร. 272-4575 สำหรับผู้ใช้ทางด่วนชั้นที่ 1 สามารถลงได้ที่ ถนนกำแพงเพชรและวิ่งมาเข้าจตุจักร ทั้งทางถนนกำแพงเพชร 2 และถนนพหลโยธินได้

[+] Top

   สวนลุมพินี

เป็นสวนสาธารณะเพื่อ ประชาชนด้วยพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ 360 ไร่ ให้เป็นสมบัติ ของสาธารณชน และพระราชทานนามว่า "สวนลุมพินี" ในอดีตบริเวณนี้คือทุ่งศาลาแดง ปัจจุบันสวนลุมพินีอยู่ในความ ดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และได้มีการจัดพัฒนาพื้นที่ และบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด มีสวนไผ่ สวนป่า สวนปาล์ม ให้ประชาชนใช้พักผ่อนออกกำลังกายในทุกวัน จะมีประชาชนทุกเพศทุกวัยนิยมมาออกกำลังกายในยามเช้า พบปะพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันเป็นภาพชีวิตที่ร่มรื่น สดชื่น เบิกบาน สวนลุมพินีตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 โอบล้อมด้วยถนน ราชดำริ ถนนสารสิน และถนนวิทยุ

เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 05.00 -20.00 น. โทร. 252-7006 สำหรับผู้ใช้ทางด่วนสามารถใช้ทางด่วนชั้นที่ 1 ลงที่ถนนพระราม 4 ทั้งผู้ที่เดินทางจากถนนพระราม 2 ถนนบางนา - ตราด และผู้ที่เดินทางจากถนนพระราม 9 จอดรถบริเวณด้านหน้าสวนลุมพินี รอบพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

[+] Top

   มาบุญครอง

ศูนย์การค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับ จากลูกค้าทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีเอกลักษณ์ และความทันสมัย ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการพัฒนา และปรับปรุง MBK CENTER อย่างต่อเนื่อง อาทิ ปรับปรุงพื้นที่ที่หมดสัญญาเช่า , จัดระเบียบร้านค้า , ปรับปรุงระบบลิฟท์โดยสาร , พัฒนาระบบลานจอดรถ , ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร , เพิ่มจำนวนห้องน้ำ , จัดให้มี TOURIST INFORMATION CENTER เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ อย่างสูงสุด โดย MBK CENTER เป็นศูนย์การค้าแห่งแรก ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 ด้าน Shopping Center Service ทั้งระบบ จากบริษัท BVQI ( Thailand ) จำกัด ซึ่งเป็นระบบการบริหารสากล ที่นานาประเทศยอมรับ

[+] Top

   สยามสแควร์

แหล่งรวมกิจกรรมและการค้าของคนกรุงเทพฯ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 ถึงปัจจุบันมีการหมุนเวียนและไหลผ่านด้านวัฒนธรรมความคิด และแฟชั่นของคนเมืองมาหลายยุคหลายสมัย ด้วยพื้นที่ 63 ไร่ที่อยู่ภายใต้การจัดการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งการค้าและแหล่งท่องเที่ยวกลางเมือง ขึ้นในปี 2513 ถึงปัจจุบันมีอายุอานามถึง 36 ปี แหล่งช็อปปิ้งแห่งนี้ยังคงมีเสน่ห์ที่สามารถเรียกผู้คนและผู้ค้าเข้ามาใช้พื้นที่อย่างต่อเนื่อง กลายเป็นทำเลทองของศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ร้านอาหาร และสถาบันสอนภาษากว่า 610 ห้องในปัจจุบัน

[+] Top

   วัดอรุณราชวรมหาวิหาร

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ถนนอรุณอัมรินทร์เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดแจ้งต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยา มาตั้ง ณ กรุงธนบุรีได้โปรดฯ ให้กำหนดเอาวัดแจ้งเป็นวัดในเขตพระราชฐานใช้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากเวียงจันทร์

วัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยรัชกาลที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่2 เมื่อบูรณะเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่า "วัดอรุณราชธาราม" หรือ " วัดแจ้ง" มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ พระปรางค์องค์ใหญ่ซึ่งมีความสูง 82 เมตร กว้าง 234 เมตร เริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดอรุณราชวราราม" จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นวรมหาวิหาร เรียกชื่อเต็มว่า "วัดอรุณราชวรมหาวิหาร"

[+] Top

   สนามมวยเวทีลุมพินี

มีการจัดการแข่งขันชกมวยทั้งมวยไทย มวยสากล ทุกสัปดาห์ ในวันอังคาร , ศุกร์ , เสาร์ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ติดกับโรงเรียนเตรียมทหาร

ในวันอังคาร และศุกร์ เปิดบริการเวลา 18.00 -22.00 น. ส่วนในวันเสาร์ เปิดบริการเวลา 17.00 - 24.00 น. โทร. 251-4303

[+] Top

   นวดแผนโบราณ

วัดโพธิ์ยังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในเรื่องของการบริการนวดแผนโบราณ ที่ใครเคยไปใช้บริการแล้วมักจะติดใจ หากใครสนใจลองแวะไปเที่ยววัดโพธิ์ดูได้ครับไม่ไกลจากวัดพระแก้วเนื่องจากมีบริเวณอยู่ติดกัน นอกจากจะได้ไหว้พระแล้วยังได้ชมศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยสมัยโบราณอันทรงคุณค่าอีกด้วย

[+] Top